Току що включих терморегулаторът, но показва невярна стойност на температурата.

При включване терморегулаторът започва процес на калибриране. Той може да продължи до 30 минути. По този начин терморегулаторът оптимизира работата си спрямо околната среда.

Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Статията е затворена за коментари.