Какво се случва ако захранването на терморегулатора прекъсне – ще продължи ли да отоплява когато захранването се възстанови?

Когато захранването на терморегулатора се възстанови, то той помни всички настройки и часът и ще продължи да следва програмирания седмичен график или зададената температура.

Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Статията е затворена за коментари.