Jak nakonfiguruji Wi-Fi (připojím aplikaci k termostatu), když je termostat již nakonfigurován?

Pokud je termostat již nakonfigurován a zobrazuje teplotu, ale není nakonfigurován pro síť Wi-Fi, začne po stisknutí ovládacího tlačítka modře blikat. Když termostat modře bliká, zvolte v aplikaci příkaz [setup thermostat] (Nastavit termostat).

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.