Jak zjistím spotřebu energie termostatu?

Spotřebu energie aktuálního termostatu v kWh naleznete v položce [Thermostat information] (Informace o termostatu).

Informace o spotřebě jsou rozdělené na hodnoty:

  • Posledních 7 dnů
  • Posledních 30 dnů
  • Celkem

Jak lze termostat resetovat?

Termostat lze resetovat následujícím postupem:

  1. Stiskněte a podržte na termostatu na 5 sekund ovládací tlačítko a šipku nahoru.
  2. Když displej termostatu zhasne, potvrďte stisknutím zeleného ovládacího tlačítka celkový reset.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 2
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.