DEVIreg Smart‒ Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja vastuuvapauslauseke

DEVIreg Smart‒ Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja vastuuvapauslauseke
1. Lisenssi
Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ja vastuuvapauslauseke ("Sopimus") on Danfoss A/S:n tai sen tytäryhtiöiden (joihin kaikkiin viitataan termillä "Danfoss") sekä sinun, loppukäyttäjän, ("Sinä" tai "Käyttäjä") välinen. Tässä sopimuksessa "Tytäryhtiö" tarkoittaa toimijaa, joka on suoraan tai epäsuorasti Danfoss A/S:n hallinnassa joko osakkuusomistusten tai äänestysoikeuksien kautta.

Hyväksymällä tämän Sopimuksen Danfoss antaa Sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, ilman tekijänpalkkiota annettavan maailmanlaajuisen lisenssin ("Lisenssi") Danfoss ECtemp Smartiin kuuluvan ohjelmiston ("Ohjelmisto") asentamiseen ja käyttöön. Lisenssin luovuttaminen edellyttää, että Käyttäjä noudattaa:
a) tämän Sopimuksen ehtoja
b) Danfossin Käyttöehtoja (saatavilla osoitteesta www.Danfoss.com)
c) Danfossin Yksityisyydensuojakäytäntöjä (saatavilla osoitteesta www.Danfoss.com).

2. Automaattiset ohjelmistopäivitykset
Danfoss saattaa ajoittain laatia paikkauksia, vikojen korjauksia, päivityksiä ja muita muutoksia Ohjelmiston suorituskyvyn parantamiseksi ("Päivitykset"). Yhdistämällä Danfoss ECtemp Smartin internetiin Käyttäjä hyväksyy, että Päivitykset saattavat automaattisesti latautua ja tulla asennetuiksi Danfoss ECtemp Smartiin ilman muita huomautuksia tai erillistä hyväksyntää. Käyttäjä hyväksyy, että hän saattaa joutua asentamaan päivityksiä tuotteen etäkäyttöä varten.

3. Tietojen käytön salliminen
Sallimalla Danfoss ECtemp Smartin langattoman yhteyden Internetiin käyttäjä hyväksyy, että Danfoss saattaa kerätä, käyttää, rekisteröidä ja tallentaa käyttäjän huoneiden nimiä, lämmitystarpeita, asetusarvoja, IP-osoitteita, ohjelmisto- ja laiteominaisuuksia, yhteysvirheitä ja käyttäjätoimia koskevia tietoja. Danfoss käyttää näitä tietoja oletusasetusten kehittämiseen ja ohjelmiston suorituskyvyn parantamiseen.

4. Omistusoikeudet
Tämä Lisenssi ja Ohjelmisto sisältävät yksinoikeudellista informaatiota, jonka omistaa Danfoss, ja jota suojaavat sovellettavat immateriaalioikeudet. Ellei toisin ole erikseen mainittu, tätä Danfossin informaatiota ei saa
i. käyttää muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaiseen toimintaan,
ii. kopioida tai toisintaa missään muodossa, eikä
iii. muokata, vuokrata, liisata, myydä, jakaa tai hyödyntää kaupallisesti.

Danfoss pidättää itsellään oikeuden muuttaa, pidättää, poistaa tai estää Käyttäjän pääsyn järjestelmään milloin tahansa ilman erillistä huomautusta. Danfoss-nimi, Danfoss-logo ja muut Danfoss-tuotemerkit, kuvat ja logot ovat Danfossin tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Käyttäjälle ei myönnetä näihin tuotemerkkeihin mitään oikeuksia tai lisenssejä.

5. Kolmannen osapuolen toimittamat komponentit
Ohjelmisto saattaa sisältää kolmannen osapuolen toimittamia komponentteja ("Kolmannen osapuolen toimittamat komponentit"), kuten maksuttomia tai avoimen lähdekoodin ohjelmisto-osia. Näihin osiin pätevät erilliset tekijänoikeudet ja lisenssiehdot ("Kolmannen osapuolen lisenssi"). Luettelo Ohjelmisto-osista ja niihin pätevistä lisensseistä löytyy kohdasta 8. Jos kolmannen osapuolen lisenssi antaa käyttäjälle oikeuden käyttää, kopioida, tai muokata avoimen lähdekoodin komponenttia laajemmin tai vähemmän kuin tällä sopimuksella annetut oikeudet sallivat, nämä oikeudet ohittavat tällä sopimuksella annetut oikeudet ja rajoitukset vain tällaisten kolmannen osapuolen komponenttien osalta.

6. Takuun vastuuvapauslauseke
Tämä lisenssi toimitetaan "sellaisenaan" ja "kuten saatavilla" vain Danfossin määrittämiin käyttötarkoituksiin, ja kaikki jatkokäyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ohjelmisto ja sen tuottamat tulokset ja tieto eivät vastaa teknistä neuvoa, vaan Käyttäjän on vahvistettava ne. Ne eivät ole lupauksia, eikä niitä tule pitää tarkkana tietona tai analyyseina. Danfoss sanoutuu irti kaikista Ohjelmistoa koskevista takuista ja ehdoista, olivat nämä sitten suoria, epäsuoria tai lakisääteisiä, sisältäen, mutta ei rajoittuen, ehtoihin, jotka liittyvät myyntikelpoisuuteen, tyydyttävään laatuun, soveltuvuuteen tiettyyn käyttöön, tarkkuuteen tai kolmansien osapuolien oikeuksien loukkauksiin. Danfoss ei takaa, että ohjelmisto vastaa käyttäjän vaatimuksia tai että toiminta jatkossa on keskeytymätöntä tai virheetöntä.

7. Vastuun rajoitus
Lain sallimassa laajuudessa Danfoss ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorasta, erityisestä, epäsuorasta tai seuraamuksellisesta vahingosta, joka syntyy minkäänlaisesta Ohjelmiston käytöstä, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, omaisuusvahingot, säästöjen tai voittojen menetys sekä tietojen menetys.

8. Muuta
Lisenssi päättyy automaattisesti, mikäli käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Danfoss voi irtisanoa tämän Lisenssin yksipuolisesti ilman ennakkovaroitusta. Tämä Sopimus ja Lisenssi ovat Tanskan aineellisen oikeuden alaisia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkotaan Tanskan oikeusjärjestelmän yksinomaisessa toimivallassa.

9. Kolmannen osapuolen komponenttien lisenssit

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kommentointi on poistettu käytöstä.