Jeg har ingen forbindelse til min DEVIreg Smart-termostat

1 Kontroller smarttelefonen eller enheten din

Hvis forbindelsen mellom DEVI Smart-appen er brutt, kontrollerer du at enheten/smarttelefonen er tilkoblet. En melding om «brutt forbindelse» vises på skjermen. Følg meldingene på enheten for å koble til nettverket igjen.

2 Kontroller tilkoblingen til din DEVIreg Smart-termostat

Mange faktorer kan føre til at din DEVIreg Smart-termostat av og til er frakoblet. Kontroller at problemet ikke skyldes en av disse vanlige årsakene før du bruker tid på å feilsøke nettverket i boligen:

  1. Internett-forbindelsen til boligen er brutt
  2. Strømbrudd i boligen
  3. Det er problemer med Wi-Fi-ruteren

Du kan teste dette ved å kontrollere om du kan koble til Internett med telefonen på det samme Wi-Fi-nettverket.

Kontroller de følgende feilsøkingstrinnene hvis du fortsatt opplever problemer:

  1. Start Wi-Fi-ruteren og/eller tilgangspunktet på nytt
  2. Kontroller ruterparametrene. Tabellen nedenfor viser anbefalte innstillinger for DEVIreg Smart.
  3. Prøv å koble DEVIreg Smart til et mobilt nettverkspunkt («hotspot») med smarttelefonen
  4. Start din DEVIreg Smart på nytt
  5. Kontroller om det finnes 2.4 GHz-forstyrrelser. Du finner mer informasjon om hvilke typer enheter som kan forstyrre signalet nedenfor.
  6. Kontroller innstillingene for foreldrekontroll på Wi-Fi-ruteren/tilgangspunktet og andre brannmurinnstillinger (Se dokumentasjonen for din Wi-Fi-ruter for å finne ut om denne funksjonen er aktivert i nettverket, og hvordan du kan unnta DEVIreg Smart fra disse begrensningene).
  7. Oppdater Wi-Fi-tilgangspunktets eller ruterens fastvare (programvare).
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.