Co to jest Living Zone?

Living Zone to jedno lub wiele pomieszczeń skonfigurowanych w taki sposób, aby każde z nich korzystało z tego samego ustawienia zegara dla zaprogramowanej temperatury komfortowej i ekonomicznej w domu. Jest to lista pomieszczeń o takim samym harmonogramie ogrzewania dla okresów, gdy jesteś w domu, poza domem lub gdy śpisz.

Living Zone to szybki sposób na sterowanie ogrzewaniem mieszkania bezpośrednio w aplikacji DEVIreg Smart App.

Regulacja temperatury komfortowej i ekonomicznej nadal odbywa się osobno.

Living Zone umożliwia dodawanie i usuwanie pomieszczeń.

Przykładem pomieszczenia, które użytkownicy mogą chcieć wyłączyć z Living Zone, jest sypialnia (wykorzystywana o innych porach niż reszta domu).

 

Użytkownik może wprowadzać lub usuwać pomieszczenia (termostaty) z harmonogramu ogrzewania Living Zone:

  1. W aplikacji DEVI Smart Appnależy aktywować menu, naciskając trzy kreski [] znajdujące się w lewym górnym rogu ekranu głównego.
  2. Wcisnąć [Schedule] (Harmonogram grzania). Użytkownikowi wyświetlona zostanie lista zainstalowanych termostatów
  3. Wcisnąć ikonę ołówka [ ] znajdującą się w prawym górnym rogu. Umożliwi to przełączanie pomieszczeń (termostatów) pomiędzy opcjami „Living Zone” a „Poszczególne pomieszczenia”

d. Zapisać nowe ustawienie, zaznaczając pole wyboru w prawym górnym rogu

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 4
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.