Brak połączenia z termostatem DEVIreg Smart

1 Sprawdzić smartfon lub urządzenie

W przypadku utraty połączenia z aplikacją DEVI Smart Appsprawdzić, czy nawiązano połączenie z urządzeniem/smartfonem — jeśli nie, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „lost connection” (utracono połączenie). Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu, aby ponownie połączyć się z siecią.

2 Sprawdzić połączenie termostatu DEVIreg Smart

Wiele czynników może być przyczyną chwilowego rozłączenia termostatu DEVIreg Smart . Przed podjęciem próby naprawy sieci domowej należy sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany przez jedną z poniższych przyczyn:

  1. Brak połączenia z Internetem w sieci domowej
  2. Awaria zasilania
  3. Problem z domowym routerem

Można to sprawdzić próbując połączyć się z Internetem za pomocą telefonu korzystającego z tej samej sieci Wi-Fi.

Jeśli problem wciąż występuje, należy wykonać następujące czynności:

  1. Ponownie uruchomić router Wi-Fi i/lub punkt dostępu
  2. Sprawdzić parametry routera — poniższa tabela przedstawia zalecane ustawienia dla DEVIreg Smart .
  3. Spróbować podłączyć DEVIreg Smart do mobilnego hotspotu za pomocą smartfonu
  4. Ponownie uruchomić DEVIreg Smart
  5. Sprawdzić zakłócenia na częstotliwości 2,4 GHz — więcej informacji na temat urządzeń mogących zakłócać sygnał znajduje się poniżej.
  6. Sprawdzić kontrolę rodzicielską routera Wi-Fi/punktu dostępu lub inne ustawienia zapory (zapoznać się z instrukcją routera Wi-Fi, aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest włączona i jak utworzyć wyjątek dla DEVIreg Smart ).

Zaktualizować oprogramowanie punktu dostępu lub routera

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.