Skąd użytkownik ma wiedzieć czy sygnał Wi-Fi w miejscu, w którym znajduje się termostat jest odpowiednio silny?

Podczas instalacji termostat wyświetla wyłącznie sieci Wi-Fi, do których może zostać podłączony. Lista wyświetlana podczas instalacji przedstawia siłę sygnału każdej z sieci Wi-Fi

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.