Čo je Living Zone?

Living Zone je samostatná miestnosť alebo niekoľko miestností, pre ktoré sa dajú nastaviť rovnaké parametre časovača pri programovaní komfortnej teploty a ekonomickej teploty pre váš dom. Špecificky môže ísť o zoznam miestností, ktoré zdieľajú rovnaký plán vykurovania, keď ste doma, preč, alebo keď spíte.

Living Zone je rýchly spôsob regulácie vykurovania obývaných priestorov a dá sa nastaviť priamo prostredníctvom aplikácie ECtemp Smart App.

Komfortná teplota a ekonomická teplota sa stále nastavuje individuálne.

V časti Living Zone môžete pridávať alebo odstraňovať miestnosti.

Príkladom miestnosti, ktorú by ste možno chceli vyčleniť z oblasti Living Zone, môže byť spálňa, pretože sa zvyčajne používa v iných obdobiach ako iné miestnosti v dome.

 

Miestnosti (termostaty) môžete presúvať do plánu vykurovania Living Zone alebo z neho podľa nasledujúceho opisu:

  1. V aplikácii DEVI Smart App aktivujte ponuku ťuknutím na tri čiarky [] v ľavom hornom rohu hlavnej obrazovky.
  2. Ťuknite na možnosť [Plán] a získate zoznam nainštalovaných termostatov.
  3. Ťuknite na ceruzku [ ] v pravom hornom rohu a môžete prechádzať miestnosťami (termostatmi) medzi „Living Zone“ a „Individual room“ (Individuálna miestnosť).
  4. Nové nastavenie uložte ťuknutím na kvačku v pravom hornom rohu.
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.