Čo mám urobiť, keď mám nový smerovač?

Po vypnutí a opätovnom zapnutí termostat prejde do konfiguračného režimu. V aplikácii potom prejdite do časti [Nastavenia] a vyberte možnosť [install thermostat] (inštalovať termostat), aplikácia vás teraz prevedie postupom na získanie prístupu k termostatu a potom zobrazí aktuálnu konfiguráciu. Tu môžete znova nakonfigurovať nastavenia Wi-Fi.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.