Kde môžem deaktivovať podlahový snímač?

Výstraha! Pri nesprávnom používaní môže dôjsť k poškodeniu vášho systému.

Pozrite si návod (časť 9: Nastavenia), kde nájdete informácie týkajúce sa výpadku.

Ak už je termostat nainštalovaný, môžete ho znova nakonfigurovať jeho výberom:

    • Stlačte teplomer v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky v aplikácii DEVI Smart App .
    • V zozname termostatov vyberte miestnosť/termostat, ktoré chcete upraviť.
    • Prejdite na spodnú časť stránky a stlačte možnosť [Advanced settings] (Rozšírené nastavenia).
    • Prejdite na spodnú časť stránky a stlačte možnosť [Technician Setup] (Nastavenie technikom).
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.