Ako nakonfigurujem sieť Wi-Fi (pripojenie aplikácie k termostatu), keď už je termostat nakonfigurovaný?

Ak je termostat nakonfigurovaný a ukazuje teplotu, ale nie je nakonfigurovaný na sieť Wi-Fi, po dotknutí sa ovládacieho tlačidla začne blikať namodro. Keď termostat bliká namodro, vyberte v aplikácii možnosť [setup thermostat] (nastaviť termostat).

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.