Ako zistím heslo pre moju sieť Wi-Fi?

Heslo pre sieť Wi-Fi je zvyčajne uvedené na štítku smerovača alebo v informačnej dokumentácii k vášmu smerovaču. Toto je štandardná prax u väčšiny poskytovateľov internetových služieb. Ak sa vám nepodarí zistiť heslo do siete Wi-Fi, skúste kontaktovať svojho poskytovateľa internetových služieb a požiadať ho, či vám nemohol poskytnúť heslo k vašej sieti Wi-Fi.

Váš poskytovateľ internetových služieb vám môže navrhnúť, aby ste manuálne resetovali smerovač na predvolené nastavenia z výroby a postupovali podľa pokynov v návode k smerovaču na opätovné nastavenie siete Wi-Fi. Nezabúdajte, že za žiadnych okolností by ste nemali resetovať smerovač na predvolené nastavenia z výroby, pokiaľ poskytovateľ vášho smerovača nepovie, že je to v poriadku.

Ak už nemáte návod k vášmu smerovaču, pravdepodobne ho budete môcť nájsť na internete. Začnite zistením názvu a čísla modelu na samotnom smerovači a na internete vyhľadajte frázu „návod k <vložte názov a číslo modelu>“. Uvedomte si, že ak resetujete smerovač, budete možno musieť všetky pripojené zariadenia opätovne pripojiť k sieti Wi-Fi.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.