Predloženie nápadov

Spätnú väzbu od našich zákazníkov si vysoko ceníme a radi sa dozvieme, čo si myslíte o našich produktoch. Uvedomte si, že akýkoľvek obsah, ktorý zdieľate na našej webovej stránke, je viazaný nasledujúcimi právnymi podmienkami:

PODMIENKY PREDLOŽENIA NÁPADU

Súhlasíte, že: (1) vaše predložené nápady a ich obsah sa automaticky stáva vlastníctvom spoločnosti Danfoss bez akejkoľvek kompenzácie vám alebo akejkoľvek tretej strane; (2) spoločnosť Danfoss môže použiť a opätovne distribuovať vaše predložené nápady a ich obsah na akékoľvek účely a bez akýchkoľvek obmedzení; (3) spoločnosť Danfoss nie je v žiadnom prípade povinná prezerať, uchovávať, potvrdzovať alebo vracať predložené nápady ani žiadne súvisiace materiály; a (4) spoločnosť Danfoss nie je v žiadnom prípade povinná zachovávať vaše predložené nápady dôverné alebo tajné a nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za akékoľvek použitie alebo vyzradenie predloženého nápadu.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.