Môžem získať diaľkovú technickú podporu v súvislosti s aplikáciou?

Aplikácia DEVI Smart App je voľne dostupná pre každého.

Môžete požiadať inú osobu, napríklad inštalatéra, aby prevzal aplikáciu a potom postupujte podľa sprievodcu v aplikácii v súvislosti so spôsobom pripojenia k vášmu termostatu DEVIreg Smart. Vyberte možnosť [Share House] (Zdieľať dom) a oznámte kód osobe, ktorá vám pomáha. Táto osoba musí zadať tento kód v časti [Receive house] (Prijať dom) do dvoch minút od poskytnutia kódu. Týmto sa vaše nastavenia prenesú osobe, ktorá vám pomáha.

Kedykoľvek môžete zrušiť pripojenia aplikácie k termostatu DEVIreg Smart v časti [Nastavenia] a [User administration] (Správa používateľov). Odstránenie sa vyžaduje pre každý termostat zvlášť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.