Hur konfigurerar jag Wi-Fi (ansluter appen till termostaten) om termostaten redan är konfigurerad?

Om termostaten är konfigurerad och visar en temperatur men inte är konfigurerad för Wi-Fi kommer den att börja avge ett pulserande blått sken när styrknappen vidrörs. Om termostaten avger ett pulserande blått sken väljer du (Ställ in termostat) i appen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.