Hur hittar jag mitt Wi-Fi-lösenord?

Wi-Fi-lösenordet hittar du vanligtvis på en etikett på din router eller på informationsbladet som medföljde din router. Detta är ett standardförfarande för de flesta internetleverantörer. Om du inte kan hitta Wi-Fi-lösenordet kan du prova med att kontakta din internetleverantör för att se om de kan ge dig lösenordet.

Din internetleverantör kan komma att föreslå att du ska återställa routern till fabriksinställningarna manuellt och följer instruktionerna om hur man ställer in Wi-Fi på nytt i bruksanvisningen för routern. Tänk på att du under inga omständigheter bör återställa routern till fabriksinställningarna om inte leverantören av routern säger att det är okej.

Om du inte längre har kvar bruksanvisningen för din router kan du förmodligen hitta den på internet. Börja med att identifiera modellnamn och nummer på själva routern och sök på internet efter frasen ”<modellnamn nummer> bruksanvisning”. Tänk på att du, om du återställer routern, kan behöva ansluta alla dina anslutna enheter till ditt Wi-Fi-nätverk på nytt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.