Var kan jag se termostatens elanvändning?

Elanvändningen i kWh för den faktiska termostaten kan hittas under (Termostatinformation).

Användningen är uppdelad på:

  • De senaste 7 dagarna
  • De senaste 30 dagarna
  • Totalt

Hur återställer jag termostaten?

Du kan återställa termostaten genom att:

  1. Hålla styrknappen och uppåtpilen intryckta i 5 sekunder på termostaten
  2. När displayen på termostaten blir tom trycker du på den gröna styrknappen för att bekräfta total återställning

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.