Ліцензійна угода користувача DEVIreg Smart і відмова від відповідальності

DEVIreg™ Smart - Ліцензійна угода користувача і відмова від відповідальності

1. Ліцензія
Дана ліцензійна угода з користувачем і відмова від відповідальності (“Угода”) укладена між Danfoss A/S або її представництвами (надалі “Danfoss”) та Вами в якості кінцевого користувача (“Ви” або “Користувач”). У тексті даної Угоди термін “Представництво” передбачає установу, безпосередньо або не напряму контрольовану Danfoss A/S в якості акціонера або права на голос.

Після підписання даної Угоди Danfoss надає Вам обмежену, невиключну та без права передачі третім особам ліцензію, що діє в усьому світі (надалі «Ліцензія») на встановлення та використання програмного забезпечення DEVIregTM Smart. Ліцензія надається у разі дотримання наступних умов:
a) Умови даної Угоди
b) Умови використання продукції Danfoss (див. www.Danfoss.com)
c) Конфіденційна політика Danfoss (див. www.Danfoss.com)

2. Автоматичне оновлення програмного забезпечення
Danfoss може час від часу розробляти додатки, виправлення, оновлення та інші модифікації для покращення роботи програмного забезпечення (“Оновлення”). Підключивши терморегулятор DEVIregTM Smart до ІнтернетІнтернет, Ви підтверджуєте згоду на автоматичне завантаження оновлень і їх встановлення на Вашому DEVIregTM Smart без подальшого повідомлення або запиту на згоду. Ви погоджуєтесь з тим, що використання даного Продукту в режимі віддаленого доступу може вимагати встановлення Оновлень.

3. Згода на використання даних
Підключивши безпровідним чином  DEVIregTM Smart до ІнтернетІнтернет, Ви погоджуєтеся з тим, що  Danfoss може збирати, використовувати, реєструвати і зберігати інформацію стосовно назв Ваших приміщень, вимог до опалення, налаштувань користувача, IP-адрес, параметрів програмного забезпечення і обладнання, помилок підключення і взаємодій користувача з системою. Ця інформація використовується Danfoss для удосконалення налаштувань за умовчанням і покращення роботи Програмного забезпечення.

4. Права власника
Дані Ліцензія і Додаток містять інформацію про право власності, що належить Danfoss і захищається належними правами інтелектуальної власності. Окрім вищезгаданих положень, така інформація Danfoss не може
і. використовуватися в цілях не передбачених даною Угодою,
іі. копіюватися або відтворюватися у будь-якій формі або
ііі. змінюватися, передаватися, продаватися або використовуватися у комерційних цілях.

Danfoss залишає за собою право змінювати, затримувати, видаляти або відключати доступ Користувача в будь-який час без повідомлення. Назва Danfoss, логотип Danfoss і інші ознаки торгової марки Danfoss, графічні зображення і логотипи належать торговій марці Danfoss або її Представництвам. Користувач не має ліцензійних права на цю торгову марку.
5. Компоненти для третіх осіб
Програмне забезпечення може включати компоненти програмного забезпечення для третіх осіб ("Third Party Components") у тому числі складові для відкритого доступу і безкоштовні складові програмного забезпечення, на кожен з яких розповсюджуються окремі права використання і ліцензійні умови ("Ліцензія третіх осіб"). Перелік компонентів (складових) програмного забезпечення і відповідні ліцензії можна знайти у додатку 8. По мірі того, як будь-яка Ліцензія третіх осіб надає Користувачеві право на використання, копіювання або зміни Складових Відкритого Доступу, межі яких ширше або вужче прав, що надаються даною Угодою, такі права повинні мати пріоритет над правами та обмеженнями, передбаченими даною Угодою тільки щодо розділу про Компоненти для третіх осіб.

6. Відмова від Гарантії
Дана Ліцензія надається «як є» і «за умов наявності» для використання тільки у вказаних цілях у відповідності до визначення Danfoss і відповідальність за будь-яке її використання  належить виключно Користувачеві.  Програмне забезпечення, результати його роботи і отримана завдяки йому інформація не можуть замінити технічну консультацію, мають бути перевірені Користувачем, не мають відношення до договірних зобов’язань і не повинні розглядатися як точні або аналітичні дані. Danfoss відмовляється від усіх гарантійних зобов’язань і умов щодо програмного забезпечення - очевидних, передбачуваних або статутних в тому числі, але не обмежуючись цим, по відношенню до  умов придатності до продажу, задовільної якості, відповідності до поставлених конкретних цілей, точності та відсутності порушень прав третіх осіб. Danfoss не гарантує відповідність програмного забезпечення Вашим вимогам, його безперебійну роботу або відсутність помилок. 
7. Обмежена відповідальність
У мірі, не забороненій законом, Danfoss не несе відповідальності за прямі, особливі, непрямі або інші збитки, в тому числі майнові, фінансові або втрату інформації, спричинені використанням даного програмного забезпечення.

8. Різне
Ліцензія автоматично припиняється при порушенні Користувачем будь-яких умов Угоди. Danfoss може припинити дію Ліцензії на свій розсуд без попереднього повідомлення. Дана Угода і Ліцензія підпорядковані відповідному законодавству Данії. Будь-які спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою, підпадають під судову юрисдикцію Данії.

9. Ліцензії на компоненти сторонніх виробників 

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною
Маєте ще запитання? Надіслати запит

0 Коментарі

Стаття закрита для коментарів.